FARKINDALIK BÖLGESI

The Mindful Collection

FARKINDALIK NEDİR?

Daha fazla okuyun
The Mindful Collection

MINDFUL MEDİTASYON & ÖRGÜ

Daha fazla okuyun
The Mindful Collection

FARKINDALIK NEDİR? YARATICI ANDA OLMAK

The Mindful Collection

Tüm endişelerden özgür olduğunuzu hayal edin.
Aktifken kendinizi huzurlu hissettiğinizi hayal edin.
Endişeli, bunalmış veya dikkati dağılmış hissetmediğinizi hayal edin
Bir rüya gibi gelebilir, ama gerçek şu ki, her birimiz bunu gerçeğe dönüştürecek güce sahibiz.
Farkındalık veya Meditasyon, alışkanlığı ile elde edilir

The Mindful Collection

Farkındalık, şimdiki anda ruhumuzun, bedenimizin, zihnimizin ve dünyamızın yargılayıcı olmayan farkındalığıdır.

Geçmişi bırakmak ve geleceğe koşmak anlamına gelir. Bugüne nazikçe ve kabulle bakmamızı sağlar.

Sessiz zamanın armağanıdır.

MINDFUL MEDİTASYON & ÖRGÜ

Farkındalığın Unsurları - Dikkat, Niyet ve Tutum.

The Mindful Collection, Knitting Benefits

Örgü örmenin Mindful Meditasyona giden mükemmel yol olmasının nedeni budur.

Örgücüler olarak üç unsuru da kullanmaktan keyif alıyoruz:

Dikkatle başlıyoruz: Ellere, malzemelere ve desenlere

Niyetimiz: Yaratmak

Tutum geliştiriyoruz: Kabul etmek

Sabit bir nefes akışı eşlik ettiğinde, bir örgücü o anda dikkatli olan bir dinginliğe ulaşır. Zamanın ölçümü akıp gidiyor ve biz bir örgücü olarak süreçle bir olmakta özgürleşiyoruz.

Mindful Knitting Meditation

Knitting, similar to meditation, takes time and practice. The more you do it, the better it gets!
Here's a brief example of the process:

Create a comfortable space for your Mindful Knitting Practice.
Give yourself time to sit, think and relax.
Pick up your yarn and your knitting tools.
Focus on the beauty of the yarn and the movement of the needles.
Breathe in and breathe out a few times,
Take time to slowly cast on stitches,
Let the yarn wrap around the shining tools.
Focus on breathing, as you relax into the repetitive action.
You will feel the rhythm of the moment once you begin to knit,
feel the calm as the shiny needles loop the yarn.
As your hands, yarn and needles work in harmony,
feel your body relax into the action.
When repeated,
Time flows away and tranquillity ensues.

The Mindful Collection